Guvernul Romaniei bagă Domeniul social in HAOS

iulie 4th, 2010

Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2010 publicată în MO 446/2010prevede la art. (1) “ Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se reorganizează prin reducere de posturi şi prin preluarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi, a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cât şi activitatea Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, instituţii publice care se desfiinţează.”

Cu alte cuvinte, Guvernul desfiinţeaza exact acele agenţii/ autorităţi care vizau monitorizarea respectării unor convenţii internaţionale din domeniul social, domeniu afectat cu precădere de criza economică.

Cu ceva timp în urmă, Primul Ministru al României, anunţa ca va reduce aparatul guvernamental spunand: “Agenţiile care nu sunt solicitate de catre Uniunea Europeană şi cele care nu sunt înfiinţate prin legi organice vor fi desfiinţate şi vor fi transformate în direcţii în cadrul ministerelor.”

Putem să le demonstrăm dlui. Boc si dlui. Şeitan că practic nu i-a interesat şi că habar n-au!

Reamintim domnului Prim Ministru ca atenţia deosebită a Comisiei Europene faţă de îndeplinirea angajamentelor asumate de România in domeniul protecţiei copilului s-a concretizat în nominalizarea unui grup de experţi (ianuarie 2003) care să ofere asistenţa tehnică grupului de experţi români în definitivarea pachetului legislativ adoptat în luna iunie 2004, având la baza principiile Convenţiei Europene privind drepturile omului şi respectiv ale Conventiei ONU privind drepturile copilului, pachet legislativ ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005 care cuprindea: Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, Legea nr.274/2004 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii şi Legea nr.275/2004 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Noua legislaţie acorda Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, competenţa generală de monitorizare, coordonare şi control în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului precizând totodată că actele normative de referinţă pentru activitatea Autorităţii sunt Legea nr. 272/2004 şi Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.

In urma analizei celui de al treilea şi al patrulea raport periodic al României, în data de 5 iunie 2009, Comitetul ONU pentru Drepturile copiilor „salută transformarea, în anul 2005, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie în Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), cu extinderea mandatului acesteia în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor tuturor copiilor din România” dar „Comitetul se arată preocupat de statutul inferior al ANPDC vis-à-vis de alte agenţii de stat şi de insuficienţa resurselor financiare şi umane pe care le are la dispoziţie.”

La sfarsitul anului 2009, prin Legea 329/2009 si HG nr. 1385/2009, a avut loc unificarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei sub denumirea de Autoritate Naţională pentru Protecţia Familiei si a Drepturilor copilului, deci a avut loc o restructurare.

Contrar recomandarilor clare ale Comitetului ONU, adresate public Guvernului României, acesta hotărăşte să desfiinţeze autoritatea centrală desemnată să monitorizeze la nivel naţional, respectarea drepturilor şi principiilor stabilite de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, autoritate care, de altfel, ar fi trebuit să efectueze demersurile necesare pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a recomandărilor primite din partea Comitetului ONU în anul 2009:

Fără nici o logică, se desfiinţează autoritatea care gestiona Convenţia privind Drepturile copilului şi familiei dar se păstrează Oficiul Român pentru adopţii care practic gestionează doar un articol din Convenţie, cel care se refera la adopţii, ba chiar un sfert din acest articol, avand în vedere că adopţiile internaţionale sunt interzise iar cele naţionale mai mult sunt frânate decât sunt gestionate.

Este de înteles dorinţa Guvernului de a lua măsuri care să ducă la economii bugetare dar desfiinţarea şi Autoritatilor menţionate la art. 1 al ordonantei 68/2010 demonstrează încă o dată incompetenţa Guvernului în ansamblu şi a Ministrului Muncii în particular, de a întelege rolul şi rostul instituţiilor înfiinţate în domeniul social, cu succese apreciate la nivel european şi internaţional. În această tăiere hei-rup-istă, de fapt, se vor risipi resurse umane şi materiale imense de care avem cu deosebire nevoie în această perioadă de criză!

Daca dl. Ministru Şeitan ar avea o cât de mică întelegere a domeniului social, ar fi putut să propună unificarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap sub denumirea de Autoritate Naţională pentru Protecţia Familiei pentru a avea o politică unitară de susţinere a membrilor unei familii aflate în dificultate sau potenţial expusă excluderii fără risipirea fondurilor publice. O astfel de construcţie ar fi avut o logică constructivă şi nu una distructivă aşa cum arată actuala Ordonanţă de urgenţă.

Mutarea cu furca a activităţilor, responsabilităţilor şi atribuţiilor agenţiilor menţionate la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale vor duce toate aceste problematici deosebit de sensibile într-un haos de nedescris, specific, de altfel, actualei guvernări!

Articol in categoria: Pagini


Fatal error: Uncaught Exception: 190: Error validating application. Application has been deleted. (190) thrown in /home/jaxadv/public_html/ileanasavu.ro/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273